Jezírka a voda v zahradě

15.06.2014 20:40

Jezírka a voda v zahradě

Zahradní jezírko se může stát dominantou každé zahrady. Dobře zvolené a vy-budované jezírko bude příjemným prostorem k odpočinku a relaxaci a dotvoří celý prostor vaší zahrady. Než přistoupíme k vlastnímu budování, musíme  se rozhodnout za jakým účelem vlastně jezírko stavíme.  Podle  využití se  tyto okrasné vodní plochy dělí do několika kategorií :
 okrasné jezírko – velikost libovolná, záleží na fantazii 

                             a finančních  možnostech

 jezírko pro pěstování vodních rostlin – stejné jako u první 

                              kategorie

 jezírko pro chov ryb – minimální doporučená velikost je 

                             10m3, hloubka od 1,5 m

 koupací jezírko – minimální doporučená velikost 30m3, 

                             alespoň v jednom  místě kolmé stěny
 okrasnou zásobní nádrž na vodu – dle velikosti zahrady a využití

Pokud se rozhodneme pro určitý typ, vybereme vhodné místo v zahradě. V případě,že to situace dovoluje, nedoporučujeme jezírko umisťovat v blízkosti opadavých stromů ( velké znečištění vody), ani pod svahy náchylné ke splavo-vání. Ideální, i když ne vždy možné umístění je na místě nevystavované po celý den slunci, v blízkosti domu či chaty.

Vlastní stavba začíná výkopovými pracemi. Je nutné břehy budoucího jezírka tvořit bez násilných přechodů, aby vše vypadalo přirozeně. Podle varianty  vo-líme i podklad budoucího jezírka. Pokud se jedná o koupací vodní plochu, dopo-ručujeme  zpevnění dna i břehů betonem nebo tvárnicemi ztraceného bednění. V tomto případě se jedná o značně náročnou stavbu, ke které je třeba prováděcí dokumentace a určitě je lepší ji svěřit odborné firmě. Volíme li okrasné jezírko menší nebo střední velikosti, není vyzdívka bezpodmínečně nutná. Po výkopo-vých pracích musíme břehy a dno pečlivě uhladit a zbavit všech ostrých hran a kamenů.  Dno a břehy budoucí nádrže můžeme vypískovat nebo pokud je terén příhodný, položit pouze geotextílii, která chrání  izolační fólii před poškozením. Geotextilii doporučujeme položit i na pískový zához. Sílu fólie volíme od 0,5 do 2,5mm – podle velikosti budoucího jezírka . Podle typu  zvolené vodní plochy vybíráme i čerpadla a filtrace. U nádrží pro pěstování vodních rostlin, pokud je nechceme   ozvláštnit kaskádou či fontánou není toto technické vybavení nutné.( musíme se ovšem smířit s faktem, že po většinu roku nebude voda v jezírku oplývat průzračností). U všech ostatních musíme uvažovat o čerpadlech různého výkonu, filtraci s UV lampou a vzduchováním.
        Aby jezírko působilo skutečně přirozeným dojmem,  obkládáme  minimál-ně břehy kamenným obkladem. Pro realizaci vám můžeme nabídnout celou šká-lu vhodných kamenů – žulu, rulu, , vápenec, pískovec, ryolit, granodiorit nebo různé  velikostní frakce praných okrasných štěrků a drtí. Stejně tak můžeme na-bídnout i solitérní kameny k umístění na břeh, či přímo do vody a to od velikosti několika decimetrů až po několik metrů. Jezírko můžeme doplnit i tekoucí vo-dou – výstavbou drobného potůčku, který může propojit dvě existující nádrže, nebo se skrytým vedením vrací zpět .
          V nastupujícím létě budete jistě dotvářet své zahrady, a proto vám nabí-zíme možnost návštěvy  naší expozice kamenů. Pro  inspiraci si můžete pro-hlédnout potok, jezírko pro chov ryb i dvě dekorační vodní plochy. Na výběr je i celá řada materiálů pro stavbu jezírek. V neposlední řadě nabídneme i  radu a v případě menších , technicky méně náročných staveb  i pomoc. Určitě Vás bude zajímat i finanční stránka . Všechno opravdu záleží pouze na vás. Malé okrasné jezírko pro pěstování vodních rostlin můžete mít již od 2.000,- Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu.

 

 Jezírka na naší prezentační ploše

 Vodní kaskáda s výsadbou                  Jezírko pro chov ryb s kaskádou              Potůček spojující jezírka