Obecné zásady pokládky dlažby

04.05.2019 15:20

Několik rad k pokládce dlažeb.

 

Jaro je v plném proudu a s ním i se sezóna výměny starých chodníků, chodníčků a komunikací a také pokládka a výstavba nových. Právě proto nabízíme několik rad a variant pro pokládku dlažeb. Snad vám toto malé shrnutí pomůže  při  realizaci.

Celý postup můžeme rozdělit na dvě samostatné operace :

1. Příprava podkladní vrstvy

2. Pokládka dlažby.

Příprava podkladu je  nejdůležitější fází celé výstavby chodníku nebo komunikace.Řádně připravené podloží zamezí nežádoucímu pohybu a propadání dlažby. Musíme mít na paměti, že ani nejlepší dlažby neodstraní nedostatky v nekvalitně  připraveném podloží. Na začátku je nutno z celé plochy odstranit ornici, kořeny, větve  a veškerý organický materiál. Velkou pozornost věnujeme odstranění všech kořenů keřů a stromů, které zasahují pod budoucí chodník nebo komunikaci.  Hloubka  výkopu se řídí podle účelu použití. Jiný podklad volíme pro chodníky  pouze pochozí a jiný v případě, že počítáme i s pohybem vozidel. Uvádíme zde orientační náčrty podkladu pro jednotlivé druhy zatížení. U každé konkrétní dlažby je třeba se řídit doporučením výrobce pro založení podkladní vrstvy !!

 

  Pokládka na původní zpevněnou plochu se nedoporučuje, proto pokud je renovován starší  chodník nebo jiná cesta, doporučujeme odstranit původní dlažbu a vybrat i původní zhutněné podloží.

Po odstranění ornice provedeme zhutnění terénu nejlépe vibrační deskou

( alespoň 100 kg ). V případě, že tato není dostupná nebo menších staveb doporučujeme hutnění za pomoci dřevěného špalku. Jedná se sice o fyzicky velmi náročnou práci, ale je to generacemi prověřený postup. Po zhutnění terénu  nanášíme jednotlivé vrstvy podloží a opět provádíme hutnění. Dbejte na to aby vrstva před zhutněním nebyla silnější než 10-15 cm. Podkladní vrstvy ukládáme ve spádu budoucího chodníku nebo komunikace.  Poslední vrstvu před pokládkou vlastní dlažby tvoří jemné kamenivo -  kladecí vrstva. Tuto  je nutné výškově nadsadit o 5–8mm, neboť při konečném hutnění zadlážděného krytu dojde ke zhutnění kladecí vrstvy, tudíž k poklesu její vrchní úrovně. Kamenivo urovnáme pomocí dřevěné latě a máme připravené lůžko pro pokládku  dlažby.

 Při  ruční pokládce dlažby je třeba zvolit  směr proti spádu dlážděné plochy. Přísun  dlažby a její  pokládka se provádí z  položené dlažby.  Dlažbu pokládáme podle zvoleného plánu a každou dlaždici po usazení poklepeme gumovou palicí. U větších formátů dlaždic doporučujeme poklep přes prkno. Tento postup zajistí dobré usazení v kladecím loži.  Při pokládce je nutné dbát na rovinatost spár. Mezi dlaždicemi  nutno dle normy zachovat spáry široké minimálně 3–5mm. Pokud používáme typ dlažby s  mezerníkem  ( výstupek na boku dlaždice ) , máme snadnější práci, protože zde je  spára jasně dána. U ostatních typů dlažeb je nutné šíři spáry průběžně kontrolovat a zachovávat. Spára, je rozhodující pro statické chování dlážděné plochy. Správný rozestup mezi kameny dlažby a  následné dostatečné zapískování eliminují možnost poškození dlažby během hutnění dlážděné plochy i  během jejího užívání. Jako poslední fáze pokládky dlažby se provádí zapískování a hutnění pomocí vibrační desky.Orientační spotřeba písku se pohybuje na  1cm výšky dlažby od  1,50 kg/m² do 4,5 kg/m² ( křemičitý písek 0-2 mm).  Dlažbu zasypeme pískem, zameteme a po následném hutnění opět zasypeme pískem a zameteme. Intenzitu hutnění je nutno přizpůsobit tloušťce dlažby - dlažby ve  výšce 40mm se při pokládce hutní vibrační deskou opatřenou ochrannou pryžovou podložkou s  maximální hmotností do  100kg.

V případě, že pro nás není dostupná vibrační deska, je opět možné použít  „ historickou“ technologii a hutnění provézt pomocí prkna nebo desky, po kterém budeme skákat.

Nově položený chodník nebo nájezd je možné ještě ošetřit některým typem impregnačních nátěrů , které zabezpečí menší nasákavost betonu a ochrání povrch dlažby před nečistotami , případně sníží vliv UV záření.

Věříme, že náš „ rychlokurz“ pokládky vám  bude užitečný a pomůže zhodnotit prostředky investované do nové dlažby